ข่าวประชาสัมพันธ์

/images/suthep/logoenglish-2.jpg

 

กิจกรรมหน่วยงาน

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ดำเนินโครงการป้องกันโรคสัตว์ปีก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายมูฮำหมัด บินนารี เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวอามานี บือแน เจ้าหน้าที่ติดตามงาน ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันโรคสัตว์ปีก

Read more »
กลุ่มส่งเสริมฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี จัดฝึกอบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2562 หลักสูตรการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ผู้นำการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง

Read more »
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในส่วนราชการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมโครงการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในส่วนราชการ ประจำปี 2562

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำหมู่บ้าน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายอิสมาแอ  ลาเตะ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมทีมงาน ตรวจเยี่ยม แนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการคลังเสบียงอาหารสัตว์

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ ให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

Read more »
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer

วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2561กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอยะรัง ตรวจสอบร้านผู้ประกอบการขายและจำหน่ายไข่ไก่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายฮาราน  ประดู่ จนท.ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ตรวจสอบร้านผู้ประกอบการขายและจำหน่ายไข่ไก่

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสายบุรี รับบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 61/62

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน บริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขภาพสัตว์

Read more »