ข่าวประชาสัมพันธ์

images/yutazat/14-33.JPG

 

กิจกรรมหน่วยงาน

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ดำเนินการตรวจสอบการบริหารการจัดการนมโรงเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบการบริหารการจัดการนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 16กรกฎาคม 2561 นายอับดุลเลาะ จารู ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี จัดงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมายอ ดำเนินงานโครงการป้องกันโรคสัตว์ปีก

วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 น.ส.รอบีย๊ะ  เจะสนิ จพง.สัตวบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปฏิบัติงานโครงการป้องกันโรคสัตว์ปีก ทำวัคซีนรวมนิวคาสเซิล-หลอดลมอักเสบติดต่อให้ไก่พื้นเมือง

Read more »
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ติดตามประเมินโครงการปศุสัตว์อำเภอต้นแบบและทฤษฎีใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โดยนายศรายุทธ์ ยูนุ๊ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ ทำการติดตามประเมินผลโครงการอำเภอต้นแบ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ดำเนินงานโครงการป้องกันโรคสัตว์ปีก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 น.ส.อามานี บือแน และทีมงานปศุสัตว์อำเภอ พร้อมอาสาปศุสัตว์ ดำเนินงานโครงการป้องกันโรคสัตว์ปีก เพื่อสุ่มทำวัคซีนนิวคลาสเซิล-หลอดลมอักเสบติดต่อในไก่พื้นเมือง

Read more »
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืนและตลาดกลางปศุสัตว์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมด้วย ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี,ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และทีมงานปศุสัตว์เขต 9 ให้การต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบด

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ประชุมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จัดการประชุมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก ร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายอาเเซ ดาราเเม สัตวเเพทย์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย สำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 5

Read more »