ข่าวประชาสัมพันธ์

images/yutazat/14-33.JPG

 

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นำทีมโดย นายบัญชา สัจจาพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าเกษตร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายอับดุลเลาะ จารู ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าเกษตร

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายสุรจิต อัลภาชน์ ปศุสัตว์อำเภอหนองจิก พร้อมด้วยนายอาเเซ ดาราเเม สัตวเเพทย์ชำนาญงาน เเละเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

Read more »
สำนักงานงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านท่าน้ำ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โดย นายบัญชา  สัจจาพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ตรวจรับรองโรงแปรรูปไก่เบตงประชารัฐ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นายบัญชา สัจจาพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในสุนัข

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี นายมนู ชูมณี ปศุสัตว์อำเภอ มอบหมายให้นายพิพัฒน์ เสนาะจิต และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัข

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และเขต 9

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายบัญชา สัจจาพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 กษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และหัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ฯ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบพันธุ์สัตว์ปีกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มส่งเสริม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมายอ มอบพันธุ์สัตว์ปีกไก่เบตงพ่อ-แม่พันธุ์ จำนวน 8 ตัว ตามกิจกรรมขยายการผลิตปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตด้านการเกษตร สาธิตการเลี้ยงไก่ไข่

เมื่อวันที่​  13 มีนาคม 2561​ เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ติดตามการดำเนินงานศูนยํเรียนรู้

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี โดยนายมนู ชูมณี ปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more »