ข่าวประชาสัมพันธ์

images/yutazat/14-33.JPG

 

กิจกรรมหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล

วันที่ 12 กันยายน 256 นายสัตวแพทย์พงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร หัวกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุสาหกรรมฮาลาล

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ ติดตามการบริหารการจัดการนมโรงเรียน

วันที่19 กันยายน 2561 นายมาหะมะอัสมีน อาแด จพง.สัตวบาล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม)

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการฉีดวัคซีน

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายคอลีมิง สุหลง จพง.สัตวบาล และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า บรรยายเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ติดตามการบริหารการจัดการนมโรงเรียน

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายอายือมัน สะแม จพง.สัตวบาลได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม)

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ติดตามการบริหารการจัดการนมโรงเรียน

วันที่ 18 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ดำเนินตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม)

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง ขับเคลื่อนโครงการเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 18  กันยายน 2561 นายอิสมาแอ  ลาเตะ ปศุสัตว์อำเภอฯ พร้อมทีมงาน ดำเนินการตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม พร้อมติดตามความก้าวหน้า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ด้านปศุสัตว์

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง ติดตามการบริหารการจัดการนมโรงเรียน

วันที่ 18  กันยายน 2561 นายอิสมาแอ ลาเตะ ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบการบริหารการจัดการนม โรงเรียนบ้านเขาดิน ม3 ต.ปากู

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ติดตามการบริหารการจัดการนมโรงเรียน

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายอับดุลเลาะ จารู ปศุสัตว์อำเภอ และทีมงาน ดำเนินตรวจสอบการบริหารการจัดการนม ณ โรงเรียนบ้านสือดัง ม.4 ต.เตราะ

Read more »
ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ร่วมจัดนิทรรศการและโชว์พันธุ์สัตว์

วันที่ 14-15 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์ยะหริ่ง โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูพันธ์ จพง.สัตวบาลชำนาญงาน และทีมงาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการและโชว์พันธุ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ร่วมกิจกรรมของดีเมืองสาย ประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายคอลีมิง สุหลง จพง.สัตวบาล และทีมงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกิจกรรม "มหกรรมงานอัตลักษณ์ของดีเมืองสาย ประจำปี 2561”

Read more »