ข่าวประชาสัมพันธ์

/images/chompol/590201-2-05.jpg

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

        วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี นายมนู ชูมณี ปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

Read more »
พิธีส่งมอบโค ธกค. แก่อาสาปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นำโดย นายบัญชา  สัจจาพันธ์  ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ และคณะทีมงานพร้อมอาสาปศุสัตว์จำนวน 9 ราย

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการ/เครือข่าย ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส ปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น ได้มอบหมายให้ นายอนุพงค์ หลงพรหม

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ ให้บริการผสมเทียมและแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตร

        เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ นายสุไลมาน เจะเฮง ปศุสัตว์อำเภอกะพ้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)

        เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 นายมนู ชูมณี ปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก เข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ศพก.ปีงบประมาณ 2561

        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายสุรจิต อัลภาชน์ ปศุสัตว์อำเภอหนองจิก มอบให้ นายอาเเซ ดาราเเม สัตวเเพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น บริการตรวจสุขภาพโคและเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ

        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.  นายต่วนนุ๊  อัลอาตัส ปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ออกปฎิบัติงาน บริการตรวจสุขภาพโค,

Read more »
นายอำเภอปะนาเระ ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปหญ้าเนเปียร์ (ปากช่อง๑) และโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์

        เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ โดยนายภิญโญ ทองบุญ ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับนายสุวิชช์  ศรีสุวรรณ  นายอำเภอปะนาเระ

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ (โครงการฟาร์มชุมชนตำบลดอนรัก)

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองจิก นายสุรจิต อัลภาชน์ ปศุสัตว์อำเภอ  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจติดตามงาน

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานบูรณาการในการสำรวจ ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธ์  ประสานหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 9,ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส,

Read more »