ข่าวประชาสัมพันธ์

images/yutazat/14-33.JPG

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ติดตามดำเนินงานโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไก่ชน

วันที่ 18 มกราคม 2561 ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปัตตานี ตรวจติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการ 9101

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี,ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ ตรวจติดตามและการสำรวจสุกรแม่พันธุ์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ตรวจติดตามและการสำรวจสุกรแม่พันธุ์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

วันที่ 17 มกราคม 2561 ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมและกระตุ้นตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ช่วงตรุษจีน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ตรวจโรงฆ่าสัตว์เชิงวัฒนธรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมปศุสัตว์ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
ความเคลื่อนไหว ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี บูรณาการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้รถที่ขนส่งสัตว์

วันที่16 มกราคม 2561 ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ (โครงการ 3 ดำ 1 ทอง)

วันที่  15 มกราคม 2561 ภายใต้อำนวยการของนายบัญชา สัจจาพันธ์ นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Read more »