ไส้กรอกเวียนนาแพะ

กิตติกรรมประกาศ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีขอขอบคุณ อ.รัศมี สุไลมาน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ที่ได้กรุณาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและจัดทำเอกสารฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารจากแพะ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อผลิตอาหารฮาลาล งบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2554รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2554 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

---------------------------------

เจ้าของ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ซ.5 ถ.เจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.073-335996
email no.:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้เขียน : อ.รัศมี สุไลมาน
ผู้จัดทำ
: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ลิขสิทธิ์สงวนเฉพาะการทำซ้ำเพื่อการแสวงหาผลกำไร โปรดอ้างอิงผู้เขียน/ผู้จัดทำหากมีการนำไปเผยแพร่ต่อ.

{jcomments on}