Monday, 30 May 2016 10:58

ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี

Written by 
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 15  ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนำโค แพะ  ผลผลิตด้านปศุสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย และสามารถขายสินค้าปศุสัตว์ได้ เป็นเงิน 379,580 บาท ในงานมีการลงทะเบียนผู้เข้าชมงานและจับฉลากชิงโชค ผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็น แพะ จำนวน 1 ตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สุลต่านฟาร์ม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานฯในทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ยกเว้นเดือนรอมฎอน(เดือนมิถุนายน 59)งดจัดตลาดฯ 1 เดือน

 

 

  

  

  

Read 1141 times Last modified on Tuesday, 31 May 2016 15:03