Monday, 02 May 2016 09:34

ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี

Written by 
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา  ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 14  ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ การตลาดฯจัดครั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนำโค แพะ  ผลผลิตด้านปศุสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย สร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่าสี่แสนบาท และในการจัดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ในทุกครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และพ่อค้าสัตว์  คาดว่าในครั้งต่อไปเกษตรกรจะให้ความสนใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

 

 

  

Read 1594 times Last modified on Monday, 02 May 2016 10:09