139581

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอับดุลเลาะ จารู ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ปฏิบัติงานขับเคลื่อนกิจกรรมการฉีดวัคซีน ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)ในโค-กระบือ และพ่นยาฆ่าแมลง (ยุง-เห็บ-เหา) ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่เสี่ยง และให้คำแนะนำดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที ของฟาร์มตัวอย่างฯแป้น และ .5,8 .แป้น โค 55 ตัว เกษตรกร 10 ราย,.4 .บือเระ โคดำ f1 โค 6 ตัว เกษตรกร 1 ราย, .ตะลุบัน โค 22ตัว เกษตรกร 1 ราย รวมโค 83 ตัว เกษตรกร 12 ราย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

640082640125640094