1702236

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมายอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ระบาดลัมปี-สกิน ในโค ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมประชาสัมพันธ์ และการเฝ้าระวังโรคระบาดอื่นๆ และได้แนะนำให้เกษตรกรใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการกำจัดแมลง ที่ ม.1,4 ต.ปะโด,ม.3 ต.ตรัง และม.7 ต.ลุโบะยิไร โค 76 ตัว เกษตรกร 25 ราย

 

702239702240702246702246