ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตานี

ที่อยู่หน่วยงาน 10 ซอย 5 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073 335 996 โทรสาร 073 335 996 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.